გასართობი

ბილიარდი

საბილიარდო ოქროს საწმისში გთავაზობთ ორ მაგიდას - რუსულ ბილიარდს და პულს პროფესიონალებისა და დამწყებებისთვის.