თურქული აბანო

თურქული აბანო არის საუნის თურქული ვარიანტი, მხოლოდ აქცენტი არის წყალზე და არა ორთქლზე.